Εντυπωσιακό πραγματικά video αμερικάνικου Ε/Π κατά τη φάση HIFR, μεταφέροντας ταυτόχρονα cargo ένα jeep.

Απολαύστε το. Αξίζει

https://www.youtube.com/watch?v=h8DVYgruULw