Υποναύαρχος ε.α Χρήστος Δίπλας                       Πρόεδρος

Πλωτάρχης ε.α Θεόδωρος Καρακώστας              Μέλος

Σημαιοφόρος ε.α Ιωάννης Γκίκας                          Μέλος