Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι :

Υποναύαρχος (εα) Συμεών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 

Αντιπλοίαρχος (εα) Γεώργιος ΜΕΛΕΝΤΗΣ

Πλοίαρχος (εα) Σπυρίδων ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Υποπλοίαρχος (εα) Βασίλειος ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ

Αντιπλοίαρχος (εα) Γιάννης ΓΚΙΚΑΣ

Πλωτάρχης (εα) Παναγιώτης ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Πλοίαρχος (εα)  Γεώργιος ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ

Αντιπλοίαρχος (εα) Φώτιος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος

 

Αντιπρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Έφορος Δημ. Σχέσεων

Ταμίας

Β’  Γεν. Γραμματέας

Μέλος

Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Υποναύαρχος ε.α Χρήστος Δίπλας                       Πρόεδρος

Πλωτάρχης ε.α Θεόδωρος Καρακώστας              Μέλος

Σημαιοφόρος ε.α Ιωάννης Γκίκας                          Μέλος