Ένα βίντεο του Υποπλοίαρχου ε.α Β. Ταγκούλη ΠΝ, απο την άφιξη του πρώτου ΑΒ212 στην Ελλάδα.

Για να το δείτε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο First AB212 delivery