Του Αρχιπλοιάρχου (Ο) ε.α. Γιάννη Αντωνιάδη ΠΝ
 
Οι μεταρρυθμίσεις προ-COVID κατάφεραν να επαναφέρουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα.
Οι οικονομικοί στόχοι των προϋπολογισμών είχαν ξεπεραστεί και το έλλειμμα είχε μειωθεί σημαντικά.
Η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται σε χαμηλής καινοτομίας τομείς οδηγώντας σε χαμήλο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.
Το δικαστικό σύστημα, η παραγωγικότητα του δημοσίου, η υψηλή φορολογία παραμένουν τροχοπέδη για την ανάπτυξη επενδυτικού περιβάλλοντος.
Το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται επιτάχυνση της εξυγίανσης του. Το πρόγραμμα Ηρακλής θα βοηθήσει στη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών αλλά η πρόοδος του έχει πληγεί από την πανδημία και χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις.
Σοβαρό πρόβλημα η γήρανση του πληθυσμού. Μπορεί να αντισταθμιστεί μόνο με σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.
Η δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι καλό βήμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Υπάρχει σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές στη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων και περιστατικών διαφθοράς.
Εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα η έλλειψη ικανοτήτων σε θέματα τεχνολογίας του πληθυσμού. Η παιδεία έχει αποτύχει στο να προετοιμάσει ένα ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό για να προσελκύσει επενδύσεις.
Η φορολογία εισοδήματος είναι υψηλή. Στοιχεία 2018.
Η παιδεία είναι σε υψηλή εκτίμηση από την κοινωνία, αλλά δε μπορεί να μεταφραστεί σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Η έλλειψη αξιολόγησης και η μονιμότητα των εκπαιδευτικών χωρίς να υπάρχουν κίνητρα για βελτίωση κρατάει το επίπεδο της παιδείας χαμηλά(Σωστά διαβάσατε, η έρευνα μιλάει ανοιχτά κατά της μονιμότητας των ΔΥ, έστω των εκπαιδευτικών. Κάτι που κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν τολμαέι να θίξει, είναι βασικό εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χώρας).
Η ταχύτητα του δικαστικού συστήματος είναι σοβαρό πρόβλημα καθώς υπάρχει μεγάλος φόρτος από εκκρεμείς υποθέσεις που καθυστερούν για χρόνια. Προτείνεται αξιολόγηση δικαστικών και η περαιτέρω εκπαίδευση των δικαστών.
Το χαμηλό επίπεδο πρόνοιας σε παιδιά και ηλικιώμενους συμβάλλει στην υπογεννητικότητα. Συστήνεται η προώθηση μέτρων στήριξης των οικογενειών.
Η Ελλάδα ουραγός σχεδόν σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής ανάμεσα στις χώρες του ΟOΣΑ. Αποκαρδιωτικά αποτελέσματα. Και σε θεμάτα οικονομικής ισότητας, σε μέτριο επίπεδο.
Εξαγωγές. Μικρό εύρος προϊόντων. Βασίζονται κυρίως στα πετρελαιοειδή (>30%). Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αποτελούσαν το 4,5% (!) της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ακόμα και οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων είναι χαμηλές σε σχέση με τις δυνατότητες της χώρας.
Σημαντική επιτυχία της Γενικής Κυβέρνησης να νοικοκυρέψει τα οικονομικά. Το γράφημα δείχνει τη συμβολή διάφορων τομέων στα λογιστικά αποτελέσματα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δείτε την εξέλιξη του βαθύ κόκκινου χρώματος.
Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το 2018 αποφασίστηκε στο Eurogroup μια αναδιοργάνωση του χρέους ώστε οι αποπληρωμές να παραμείνουν σε χαμηλά ποσοστά ως ποσοστό του ΑΕΠ (15% μεσοπρόθεσμα και 20% μαρκοπρόθεσμα)
Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού έχουν μειωθεί αλλά παραμένουν αισθητά υψηλότερα από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ωστόσο, οι καθαρές ροές δανεισμού παραμένουν θετικές από το 2017 και οι καταθέσεις έχουν αυξητικές τάσεις.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια παρουσιάζουν αποθαρρυντική εικόνα. Η επιτυχία του προγράμματος «Ηρακλής» θα κρίνει κατά σημαντικό λόγο το μέλλον των τραπεζών.
Ασφαλιστικό σύστημα. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν αισθητά τη βιωσιμότητα των Ταμείων αλλά τα έξοδα για συντάξεις παραμένουν υψηλά. Η ανισότητα των γενεών μεγάλωσε εις βάρος των νεότερων αφού χτυπήθηκαν περισσότερο από τους σημερινούς συνταξιούχους από τις μεταρρυθμίσεις.
Έξοδα για το συνταξιοδοτικό σύστημα και προβλέψεις. Η Ελλάδα σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Συστήνεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για να επιτευχθούν μικρότεροι συντελεστές φορολογίας. (Αυτονόητο θα πείτε, αλλά ακόμα παραμένει σοβαρό πρόβλημα).
Ένας από τους πιο άδικους φόρους, ο ΦΠΑ παραμένει σε παράλογα υψηλά νούμερα διαφυγόντων ποσών. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη και γενικευμένη φοροδιαφυγή στη χώρα.
Ο έλεγχος της διαφθοράς σε τραγικά επίπεδα, συναγωνιζόμαστε το Μεξικό και την Τουρκία.
Η καινοτομία είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης μιας οικονομίας. Η Ελλάδα έχει χαμηλότερα ποσοστά από την ευρωζώνη στις δαπάνες για την έρευνα σε όλους τους τομείς με εξαίρεση τον ΙΤ τομέα. Απαιτείται στοχευμένη αύξηση των δαπανών.
Υπάρχουν και θετικά σημάδια, αλλά ο κίνδυνος αν δε σοβαρευτούμε ως κράτος, ως λαός είναι αδιανόητος για τα σημερινά δεδομένα.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Ο Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Γιάννης Αντωνιάδης ΠΝ έχεει διατελέσει τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑ/ΣΣΑΣ, Μέλος ΔΣ Π. Α. Ο. , τ.Οικ. Συμβουλος Ε.Α.Α, , τ.Γραμ. ΑΝΕΑΕΔ, Μέλoς ΕΝΥΠΕΚΚ