Αναδημοσιεύονται δύο άρθρα σχετικά με τα ΑΦΝΣ θέματος. Ενδιαφέροντα όσο και συγκινητικά άρθρα για όλους εκείνους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν στην 353ΜΝΑΣ ή και για άλλους που συνεργάστηκαν από διαφορετικό συναφές πόστο . Ένα νοσταλγικό ταξίδι μέσα στη σήραγγα του χρόνου για να ξαναβιώσουμε τα νιάτα μας και για να αφεθεί μέσα σε λίγες γραμμές το ιστορικό αποτύπωμα της συγκεκριμένης Μοίρας.

Διαβάστε τα στους παρακάτω συνδέσμους ΑΡΘΡΟ 1 και ΑΡΘΡΟ 2