Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της πρώτης Σειράς Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού για την απόκτηση Πολιτικού Πτυχίου Επαγγελματία Χειριστού Αεροπλάνων επιπέδου Αερογραμμών ATPL (A), σύμφωνα με τα πρότυπα της Πολιτικής Αεροπορίας της Ευρώπης EASA.
Την Παρασκευή, έγινε στις εγκαταστάσεις της Αναδόχου
p3 orion xeiristes της Σύμβασης για την εκπαίδευση των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού εταιρείας AEROSERVICES, στο Αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων, η Τελετή αποφοίτησης της Πρώτης Εκπαιδευτικής Σειράς.
Οι Ανθυποπλοίαρχοι του ΠΝ ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους εντός του συμβατικά προβλεπομένου χρονικού διαστήματος 18 μηνών, περνώντας όλες τις εσωτερικές της Σχολής και τις εξετάσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με την πρώτη φορά και με άριστη επίδοση.  Κατά γενική ομολογία όλων των εμπλεκομένων οι επιδόσεις και η εν γένει συμπεριφορά των εκπαιδευομένων ανέδειξε την υψηλή κατάρτιση και αφοσίωση στην Αποστολή των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
Οι Ανθυποπλοίαρχοι χειριστές αεροπλάνων θα εκπαιδευτούν στην συνέχεια επί τύπου στο αεροπλάνο P3 ORION στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα στελεχώσουν την Μοίρα Αεροπλάνων της Διεύθυνσης Αεροπορίας Ναυτικού.

Επιτέλους, ένα όνειρο, ένας στόχος και μια μεγάλη προσπάθεια υλοποιείται. Συγχαρητήρια σε όσους ενεπλάκησαν  σ’ αυτό. Καλές πτήσεις και καλή τύχη στα παιδιά στη συνέχεια.