Μια είδηση τροφή για σκέψη και προβληματισμό, από τη στιγμή που ακόμα αναμένουμε τα εκσυγχρονισμένα και αναβαθμισμένα P3. Το Αμερικανικό ναυτικό αποσύρει τα συγκεκριμένα αεροσκάφη από την ενεργό δράση. Ας ελπίσουμε ό΄τι μεσομακροπρόθεσμα δεν θα επηρεασθεί το ελληνικό πρόγραμμα.

Διαβάστε το μικρό άρθρο ΕΔΩ