Αναδημοσιεύεται άρθρο που αφορά στην άφιξη από ΗΠΑ και τελικώς στην πολυαναμενόμενη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εκσυγχρονισμένων ΑΦΝΣ. Είναι γεγονός ότι οι προβληματισμοί για το συγκεκριμένο εγχείρημα υφίστανται, ενώ η συνεχιζόμενη καθυστέρηση απόδοσης των P-3 εντείνει τις επιφυλάξεις για τη λήψη των ορθών αποφάσεων τόσο σε υλικό όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό. Και αναφερόμαστε στην απόφαση για πλήρη εκμετάλλευση των εκσυγχρονισμένων ΑΦΝΣ από προσωπικό του ΠΝ, ακόμα και με παραγωγή πιλότων. Ένα νέο κοστοβόρο πείραμα, με δεδομένο και τους “έτοιμους” χειριστές της ΠΑ, στα προηγούμενα πρότυπα. Αναμένεται επομένως η απόδειξη των σωστών αποφάσεων για το γενικότερο όφελος. Οψόμεθα…

Διαβάστε το άρθρο ΕΔΩ