Γνωρίζεται ότι ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τελικώς τους συνιδιοκτήτες της έκτασης στο Γραμματικό Αττικής και επιδικάζει σ’ αυτούς ποσό τέτοιο, το οποίο δεν είναι άμεσα διαχειρίσιμο από τον Συνεταιρισμό. Με βάση τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο Πολεμικό Μουσείο, με σκοπό να συζητηθούν και να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες του ΟΣΜΑΝ. Λόγω της ιδιαζούσης περιπτώσεως, που θέτει εν επισφάλεια τα συμφέροντα ενός εκάστου των συνεταίρων του ΟΣΜΑΝ, είναι πλέον απαιτητό να δοθεί το καθολικό παρόν.

Σχετικές λεπτομέρειες στην πρόσκλησης που ακολουθεί ΕΔΩ