Για να θυμόμαστε τις στιγμές που διαμόρφωσαν την ιστορία μας. Σε πολύ λίγες γραμμές ενημερωθείτε για την απελευθέρωση της Χίου μας την 11 Νοεμβρίου 1912 ΕΔΩ