Αναρτάται για την ενημέρωσή σας η τροπολογία- προσθήκη του Υπ. Οικονομικών του σχεδίου νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα στις 8 Νοεμβρίου 2018 και αφορά στα περιβόητα αναδρομικά του υπολειπομένου 50% της διαφοράς του ποσού της δικαιούμενης μηνιαίας σύνταξης με αυτή που τελικώς καταβλήθηκε, υποκείμενη στον Ν. 4093/12, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. 

Να σημειωθεί και αυτό είναι κάτι που έχουν εντοπίσει οι Ενώσεις Αποστράτων και όχι μόνο, ότι σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία και συγκεκριμένα με τα οριζόμενα εκτός των άλλων, στο άρθρο 6 παραγρ. 3(αφορά συνταξιούχους), ότι η καταβολή του εν λόγω επιστρεφομένου ποσού δεν θα επηρεάζει εις το εξής την καταβαλλόμενη σύνταξη, όπως αυτή ορίστηκε με το Ν.4387/16, παρά την του αντιθέτου απόφαση του ΣΤΕ.

Διαβάστε την τροπολογία ΕΔΩ