ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΣΥΥΝΔΕΣΜΟΣ

 ΝΑΥΤΙΚΗΣ   ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 Ι. Παπαρρηγοπούλου   2

Πλατεία  Κλαυθμώνος Τ.Κ. 10561

Τηλ:   210-3368584

e-mail:   esnapn@gmail.comΑρ. Πρωτ:   2 / 2022

www.esna.gr 

Ημερομηνία: 1 Απριλίου 2022

ΘΕΜΑ:   Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.του Ε.Σ.Ν.Α.(με επιστολική ψήφο).

 

  1. Γνωρίζεται στα μέλη του Συνδέσμου ότι το παρόν Δ.Σ. έχει συμπληρώσει ήδη τριετή θητεία. Λόγω των προβλημάτων της πανδημίας το Δ.Σ. αποφάσισε τη διενέργεια των εκλογών με επιστολική ψήφο.
  1. Με μέριμνα του Δ.Σ. θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη το εκλογικό υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

            α.         Ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα στοιχεία των υποψηφίων ανά κατηγορία. Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά, κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες και κατ΄ αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαιτούμενους σταυρούς ανά κατηγορία. Ο σταυρός προτίμησης τίθεται παραπλεύρως και κατά προτίμηση αριστερά του επωνύμου με μπλε ή μαύρο στυλό.

            β.         Ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας (μικρός φάκελος).

            γ.       Ένα (1) απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκελος).                                                                                                                        

            Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός του φακέλου ψηφοφορίας (μικρός φάκελος), τον οποίο ακολούθως τοποθετεί εντός του απαντητικού φακέλου (μεγάλος φάκελος), που στη συνέχεια αποστέλλει στην ταχυδρομική θυρίδα του Ε.Σ.Ν.Α., η οποία ήδη θα αναγράφεται επ΄ αυτού. Στον απαντητικό φάκελο θα πρέπει να συμπληρωθεί το όνομα του αποστολέα (εκλογέα), προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του στον πίνακα ψηφισάντων. Ο φάκελος θα φέρει έτοιμο το γραμματόσημο επ΄ αυτού, καθώς και την ένδειξη  <<ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Α.>>. 

3.ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΘΥΡΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Α. ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24 ΜΑΙΟΥ 2022. 

4.Οι απαντητικοί φάκελοι παραλαμβάνονται από την ταχυδρομική θυρίδα του Ε.Σ.Ν.Α. στις 10:00 της 25ης Μαΐου 2022 από την εφορευτική επιτροπή. Ακολούθως η εφορευτική επιτροπή μεταβαίνει στο γραφείο του Συνδέσμου, όπου αφού πρωτοκολλήσει τους φακέλους, ελέγχει αν ο αποστολέας έχει δικαίωμα ψήφου και καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για όλους τους απαντητικούς φακέλους, αρχίζει το άνοιγμα των φακέλων ψηφοφορίας. Όλα τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από την εφορευτική επιτροπή, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων ανά υποψήφιο. Τέλος η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρακτικό αποτελέσματος αρχαιρεσιών το οποίο παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος φροντίζει για την καταχώρησή του στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Ε.Σ.Ν.Α. όπου υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και από τον ίδιο.

5. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες προσωπικής επαφής των μελών και την διακοπή ομαδικών δραστηριοτήτων του Ε.Σ.Ν.Α. την τελευταία διετία, διαγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών έως το τέλος του έτους 2021. Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν οι οικονομικά ενήμεροι. Για το έτος 2022 το Δ.Σ. ευελπιστεί ότι τα μέλη  θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση καταβολής των δέκα (10) ευρώ της ετήσιας συνδρομής, καταβάλλοντας την συνδρομή τους στον λογαριασμό της EUROBANK 0026-0281-77-0102215347 επισυνάπτοντας την απόδειξη καταβολής στον απαντητικό φάκελο εκτός του φακέλου ψηφοδελτίου,-προκειμένου να εκδοθεί η απόδειξη είσπραξης – ή σε προσωπική επαφή με τον ταμία του Συνδέσμου στο Γραφείο ή σε επόμενη ομαδική εκδήλωση (όταν αυτό καταστεί δυνατό). Εάν κάποιος από τα μέλη διαφωνεί με την συγκεκριμένη διαδικασία το Δ.Σ. αναμένει την έγγραφη διαφωνία του έως 20 Απριλίου, άλλως θωρείται ότι συλλήβδην τα μέλη συμφωνούν. Για την απόφαση αυτή του Δ.Σ. θα ζητηθεί η έγκριση από την πρώτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτή καταστεί δυνατή,  από το νέο Δ.Σ.

6. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή τους στις εκλογές στο e-mail: esnapn@gmail.com έως 20 Απριλίου με την  διευκρίνηση για την θέση του Προέδρου ή μέλους του Δ.Σ. είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

7. Προσδοκία του Δ.Σ. αλλά και υποχρέωση των μελών είναι, να συμβάλουμε με την υποψηφιότητά μας ή με την παρότρυνση συναδέλφων να υποβάλουν υποψηφιότητα, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου μας.

8. Όσοι από τα μέλη διαθέτουν e-mail και δεν έχουν ενημερώσει το Δ.Σ., παρακαλούνται να το συμπληρώσουν στην απαντητική επιστολή εκτός του φακέλου ψηφοφορίας για ευκολότερη επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       Ο   Πρόεδρος  Δ..Σ.

                                                                     Αντιναύαρχος  (ε.α.)  Α.  Ξενάκης   Π.Ν.

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η                                                                            

 

                                                                                     Προς το Δ.Σ.  του                                                                                                            Ελληνικού Συνδέσμου                                                                                     Ναυτικής Αεροπορίας

Επώνυμο:…………………………………………

 

Όνομα:……………………………………………….         

 

Ημερ/νία Γέννησης:……………………………           Επιθυμώ να λάβω στις

                                                                                  εκλογές για την ανάδειξη

                                                                                 νέου Δ.Σ. του ΕΣΝΑ

                                                                                 Ενδιαφέρομαι για τη θέση:

                                                                                α.   ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

                                                                                β.   ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

                                                                                γ.   ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποστρ. Βαθμός:………………………………..                          

Θέση-Ειδικότητα:………………………………..  

……………………………………………………………            

Διεύθυνση κατοικίας:………………………….                           

……………………………………………………………         

 Περιοχή Τ.Κ.:………………………………………  

Τηλέφωνο:………………………………………….                                               

e-mail:………………………………………………..

                                                                                                   …………………………………………………………………………..

                                                                                                    Αθήνα:……………………………………………………………..

 

                                                                                                                         Ο  Αιτών

Την ανωτέρω αίτηση εκτυπώστε τη από τον ακόλουθο σύνδεσμο και στη συνέχεια μπορείτε να την αποστείλετε συμπληρωμένη μέσω του e-mail του ΕΣΝΑ, το οποίο αναγράφεται παραπάνω:

 https://esna.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΕ-ΕΚΛΟΓΕΣ-Δ.Σ.-Ε.Σ.Ν.Α.-ΕΤΟΥΣ-2022.docx