Του Πλοιάρχου (εα) (Μ) Ματθαίου Δημητρίου ΠΝ

Πολλοί συγκρίνουν την πρόσκτηση των φρεγατών Belharra με αυτή του θρυλικού «Αβέρωφ» και την εν συνεχεία συμβολή και ένδοξη δράση του κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και όχι μόνο. Αφού συμφωνήσω και υπερθεματίσω, διότι ο «Αβέρωφ» ήταν ένας, ενώ οι νέες φρεγάτες θα είναι 3+1, έχω να κάνω και μία παρατήρηση για μια λεπτομέρεια που πιθανώς λίγοι έχουν παρατηρήσει. Η πλώρη των Belharra είναι σχεδόν ίδια με την πλώρη του «Αβέρωφ», έχει δηλαδή μία κλίση προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω, σχηματίζοντας έτσι αμβλεία γωνία με την επιφάνεια της θάλασσας και όχι οξεία. Εύχομαι η σύμπτωση αυτή να είναι καλός οιωνός και να αποδειχθούν και αυτές τόσο άξιες και τόσο τυχερές όσο ο «Αβέρωφ» μας. Ωρα καλή, λοιπόν, στην πλώρη τους.