Ένα ενδιαφέρον άρθρο με στοχευμένες προτάσεις από τον Υποναύαρχο (εα) Δημήτριο Τσαιλάhttps://geopolitics.iisca.eu/?p=25872&fbclid=IwAR3v2t6V_eYgfFIUFPvg2FTG-SZ90i2GqugMMVKirML9rUmnVfUm2bwNvGM