Ένα ενδιαφέρον άρθρο από τον Υποναύαρχο (εα) Δημήτριο Τσαιλά, στην προοπτική της εναλλακτικής θεώρησης του πλαισίου των δυνατοτήτων αποτροπής. Μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://geopolitics.iisca.eu/?p=22670&fbclid=IwAR2Ih5MqyjkdFV2dgcrhjuiOEX1V7lpjKA3WFNrjPHaRtFgftK-eTXJleH8